Wat we doen

Onze experten geven u graag hands-on en nauwgezet advies in accountancy, tax en legal.

Accountancy

Advies en ondersteuning bij financiële planning, boekhouding (in de cloud), budgettering en rapportering, jaarrekeningen, (her)structureringen en benchmarking.

Financiële planning

Als (startende) ondernemer komt er heel wat op u af. Wij wijzen u graag de weg in de wereld van regels die bij het starten van een eigen bedrijf horen (voor een antwoord op de meest courante vragen: klik hier). Hulp nodig bij uw financiële planning? Wij zorgen ervoor.

Budgettering & periodieke rapportage

Als ondernemer wil u up-to-date inzicht in uw financiën, zodat u op tijd kunt bijsturen. Wij leren u hoe u prognoses vergelijkt met de werkelijkheid, zodat u achteraf nooit voor verassingen komt te staan. Op maat gemaakte rapportage? Wij helpen u graag verder.

Boekhouding

Wij verzorgen uw administratie bij u of bij ons op kantoor. Indien u uw administratie zelf beheert, helpen wij u graag met het optimaliseren en het automatiseren ervan. Boekhoudkundige ondersteuning nodig? Contacteer ons.

Jaarrekeningen

De jaarrekening van uw onderneming is meer dan alleen een verslag over het afgelopen jaar. De eisen waaraan deze moet voldoen, zijn vastgelegd in de wet en in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Uw jaarrekening volgens die wet- en regelgeving? Wij zorgen ervoor.

Ondernemingsstructuur en herstructurering

Bij de start van uw onderneming maak je een keuze voor een bedrijfsvorm. Wijzigt uw bedrijfsvoering, bent u bezig met nieuwe activiteiten of groeit uw onderneming? Dan kan het interessant zijn om uw rechtsvorm te herbekijken. Fiscale en juridische ondersteuning ondersteuning nodig? Contacteer ons.

Benchmark

Is uw onderneming met veel of weinig eigen vermogen gefinancierd? Zijn uw personeelskosten hoog of laag? Is de brutowinstmarge concurrerend genoeg? Kortom: bent u benieuwd hoe uw onderneming presteert ten opzichte van vergelijkbare sectorgenoten? Wij zoeken het voor u uit.

Tax

Fiscaal advies en ondersteuning bij personenbelasting, loonoptimalisatie, sociale bijdragen, vennootschapsbelasting en btw.

Personenbelasting

Als zelfstandige in België krijgt u te maken met een kluwen aan fiscale wetgeving. Met gevoel voor creativiteit en binnen de krijtlijnen van de wet, streven wij naar de optimalisatie van uw aangifte van de personenbelasting. Fiscaal advies in heldere taal? Contacteer ons.

Loonoptimalisatie en handhaving sociale bijdragen

Iedere onderneming is anders, toch stelt iedere ondernemer dezelfde vraag: hoe kan ik op de meest gunstige manier fiscaal optimaliseren? Dit is een samenspel van tarieven en heroriënteren van inkomsten, uiteraard binnen de krijtlijnen van de wet. Fiscale optimalisatie op maat? Wij helpen u graag verder.

Vennootschapsbelasting

Het omzetten van uw bedrijfsresultaten naar een hele reeks fiscale bewerkingen is niet vanzelfsprekend. De aangifte van de vennootschapsbelasting is het eindresultaat van ons advies doorheen het jaar. Het maximale uit je aangifte halen? Wij zorgen ervoor.

Btw

Of u nu volledige, gemengde of vrijgestelde btw-plichtige bent, maand- of kwartaalaangiften indient, de btw in uw onderneming dient nauwlettend te worden gemanaged als u kostelijke fouten wil vermijden. Van btw-registratie tot btw-controle: wij zijn uw partner.

Legal

Advies en ondersteuning bij vennootschapsrecht, fiscaal recht en handelsrecht.

Vennootschapsrecht

Bij het vennootschapsrecht gaat het om de manier waarop u vorm wenst te geven aan uw onderneming en de verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij uw onderneming zijn betrokken. Advies over de rechten, plichten en aansprakelijkheid binnen het vennootschapsrecht? Wij helpen u graag verder.

Fiscaal recht

Voor ondernemers vaak ongrijpbare materie, terwijl hier net enorm veel kansen liggen. Wanneer u zich bewust verdiept of deskundig laat adviseren in de fiscale regelgeving, heeft dit vaak een directe positieve uitwerking op de financiële spankracht van uw onderneming. Laat u adviseren.

Handelsrecht

Wij helpen u graag met het opstellen en nakijken van handelscontracten bij (internationale) koop, leasing, agentuur, franchising, transportovereenkomsten, concessieovereenkomsten en het voeren van procedures ermee verbonden. Contacteer ons.