21% BTW op de diensten verricht door advocaten in het kader van de juridische bijstand en door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand: uitstel tot 1 juli 2018

De pro-Deodiensten die door advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische bijstand en door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand zijn momenteel onderworpen aan het nultarief (punt 28 van circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T.124.411) van 20 november 2013 en van beslissing nr. E.T.129.361 van 19 januari 2016).

Ingevolge het door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 28 juli 2016 gewezen arrest in de zaak C-543/14 (Ordre des barreaux francophones et germanophone tegen ministerraad) en ingevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 februari 2017 (arrest nr. 27/2017), moeten deze handelingen aan het normaal tarief van 21 % worden onderworpen.

Eerder heeft de administratie laten weten dat het tarief van 21 % van toepassing zou zijn vanaf 1 januari 2018 (zie de beslissing nr. E.T.131.005 van 23 december 2016 en het bericht gepubliceerd op de site van de FOD Financiën op 1 november 2017).

Deze datum van inwerkingtreding wordt nu echter uitgesteld tot 1 juli 2018.