Btw medische diensten: nieuw bericht van 17 januari 2020

1. Btw – uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen
Esthetische ingrepen zijn onder bepaalde voorwaarden aan de btw onderworpen. Het gaat om de volgende behandelingen:

behandelingen, uitgevoerd door een onafhankelijke arts zonder onderneming, in een eenmanszaak of in een professioneel bedrijf met of zonder rechtspersoonlijkheid
medische zorgen en alle diensten die nauw verband houden met een dergelijke behandeling in een erkend ziekenhuis, polikliniek, privéziekenhuis of kabinet

Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen sinds 1 oktober 2019 ook de volgende handelingen onderworpen zijn aan btw:

esthetische behandelingen, uitgevoerd door tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, zorgverleners, organisaties van deze beroepsbeoefenaars en medische hulpverleners
medische zorg, diensten en leveringen van goederen die nauw verband houden met dergelijke behandelingen en die buiten ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, ziekenhuizen en apotheken worden verstrekt

Deze nieuwe regels zullen van toepassing zijn van zodra de wettelijke bepalingen worden aangepast.

2. Btw – vrijstelling voor chiropractors en osteopaten
Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen de diensten van chiropractors en osteopaten sinds 1 oktober 2019 onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van btw.
Chiropractors en osteopaten die op basis hiervan van de vrijstelling willen genieten, moeten contact opnemen met hun bevoegde dienst (Professioneel > Aangifte > Aangifte btw).

De wettelijke bepalingen moeten nog worden aangepast. In afwachting daarvan kunnen chiropractors en osteopaten er zelf voor kiezen om hun diensten te blijven belasten.

Bron: Practicali